Telefon Numaralarımız
7 / 24 Acil Servis Bizi arayın
Mail Adresimiz
ozelokmeydanihastanesi

Politika ve Hedefler

Politika

 • Toplam kalite yönetimi anlayışı rehberimizdir.
 • Hasta ve çalışan güvenliği önceliğimizdir.
 • Mükemmeliyet odaklı hasta ve çalışan memnuniyeti hedefimizdir.
 • Hizmet sunumunda sürekli kalite iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak amacımızdır.
 • Çalışanlarımıza mesleki gelişim ve eğitim olanakları sunmak görevimizdir.
 • Güvenilir, etik, bilimsel ve yasal gerekliliklere uygun sağlık hizmeti sunmak sorumluluğumuzdur.
 • Ekip anlayışı ve kurum bilincini yaşatmak ilkemizdir.

 

Hedefler

 • Halk sağlığı ve insan odaklı bir yapı kurmak,
 • Çağdaş norm ve standartlara uygun optimum teknolojik altyapıyı ve uygulamaları sağlamak,
 • Hizmet verilen sağlıklı ve hasta insanları eğitmek,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek,
 • Organizasyon yapısını, halk sağlığı ve insan odaklı olarak iş süreçleri temelinde tanımlamak ve yapılandırmak.