Telefon Numaralarımız
7 / 24 Acil Servis Bizi arayın
Mail Adresimiz
ozelokmeydanihastanesi

Misyon-Vizyon-Değerler

Misyon

Bilimsel ve etik ilkelerden ödün vermeden, hasta ve çalışan odaklı, güvenilir, kalite standartları ve yasal gerekliliklere uygun sağlık hizmeti sunmak.

Vizyon

Nitelikli kadrosuyla, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini, kaliteli, etik yaklaşımla ve uygun ekonomik koşullarda toplumun hizmetine sunmak, hasta memnuniyetini ön planda tutarak bölgesinde ilk tercih edilen bir kurum olmak.

Değerler

 • Hasta ve çalışan güvenliği odaklılık
 • Mükemmellik
 • Dürüstlük, güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Bilimsel ve etik yaklaşım

Kalite Politikaları

 • Toplam kalite yönetimi anlayışı rehberimizdir.
 • Hasta ve çalışan güvenliği önceliğimizdir.
 • Mükemmeliyet odaklı hasta ve çalışan memnuniyeti hedefimizdir.
 • Hizmet sunumunda sürekli kalite iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak amacımızdır.
 • Çalışanlarımıza mesleki gelişim ve eğitim olanakları sunmak görevimizdir.
 • Güvenilir, etik, bilimsel ve yasal gerekliliklere uygun sağlık hizmeti sunmak sorumluluğumuzdur.
 • Ekip anlayışı ve kurum bilincini yaşatmak ilkemizdir.
 • Hastanemiz amaçları ve amaçlar doğrultusunda belirlenmiş olan stratejik hedeflerin uygunluğu gözden geçirilir ve gerekli iyileştirmeler ile kaynak teminleri üst yönetimce gerçekleştirilir,
 • Kalite politikası çerçevesinde kalite hedefleri oluşturulur ve düzenli aralıklarla gözden geçirilir
 • Hastane üst yönetimince kalite hedeflerinin oluşturulması kalite yönetim sisteminin şartlarının yerine getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli koşullar sağlanır
 • Kalite yönetim sistemi etkinliği sürekli iyileştirme politikası ile güvence altına alınmıştır.

Mission

To provide patient and employee-oriented, reliable, quality standards and health care services in compliance with legal requirements without compromising scientific and ethical principles.

 

Vision

To provide preventive and curative health services with a qualified staff, with a quality, ethical approach and appropriate economic conditions, and to be the first preferred institution in its region by keeping patient satisfaction in the foreground.

 

Values

 • The focus to patient and employee safety
 • Perfection
 • Honesty, reliability
 • Transparency
 • Scientific and ethical approach

 

Quality Policies

 • The understanding of total quality management is our guide.
 • Patient and employee safety is our priority.
 • Excellence-oriented patient and employee satisfaction is our goal.
 • Our aim is to carry out continuous quality improvement activities in service delivery.
 • It is our duty to provide professional development and training opportunities to our employees.
 • It is our responsibility to provide reliable health services in accordance with ethical, scientific and legal requirements.
 • It is our principle to keep team understanding and corporate awareness alive.
 • The appropriateness of the strategic targets determined in line with the aims and objectives of our hospital is reviewed, and the necessary improvements and resource procurement are carried out by the senior management,
 • Quality targets are established within the framework of the quality policy and reviewed at regular intervals.
 • Necessary conditions are provided for the establishment of quality targets by the hospital senior management, fulfilling the conditions of the quality management system and ensuring its continuity.
 • The effectiveness of the quality management system is guaranteed by the policy of continuous improvement.