KOMİTE LİSTELERİ

KOMİTE ÜYELERİ

Akılcı ilaç kullanımı ekibi, aşağıda belirtilen kişilerden en az sekiz üye olmak koşuluyla oluşturulmuştur. İhtiyaca göre katkı sağlayacağı düşünülen kişiler de ekibe dahil edilebilir.


• Yönetimi temsilen Başhekim / Üroloji Uzmanı Dr. Menderes ŞAHİN
• Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan AYTA
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa UYAR
• Hastane İlaç Deposu / Hastane Farmakovijilans Sorumlusu Ecz. Celal MERT
• Başhemşire Gülay SÜREK
• Hasta Hakları Sorumlusu Dr. Menderes ŞAHİN
• Kalite Yönetim Direktörü Gülay SÜREK
• Ortopedi uzmanı Dr. Ayhan ÖZGÜNDÜZ

Akılcı ilaç kullanımı ekibi sorumlusu Başhekim,yardımcısı ise Eczacı’dır.

KOMİTE ÜYELERİ

 • Başhekim Dr. Menderes ŞAHİN
 • Kalite Yönetim Direktörü /Başhemşire/ Genel Koordinatör Gülay SÜREK
 • Tıbbi Sekreter Dilek GÜVEN
 • İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan AYTA
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gülay SÜREK
 • Teknik Servis ve Güvenlik Sorumlusu Fatih ONAT
 • Laboratuar Teknikeri Kemal HALİS
 • Anestezi Teknikeri Emine UYAR
 • Röntgen Sorumlu Teknikeri Hayrettin GÜLER
 • Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Hülya YILDIRIM
 • YDYB Sorumlu Hemşiresi Sevim BAYRAK

KOMİTE ÜYELERİ

• Başhekim Dr. Menderes ŞAHİN
• Kalite Yönetim Direktörü/Başhemşire/ Genel Koordinatör Gülay SÜREK
• Tıbbi Sekreter Dilek GÜVEN
• Acil Sorumlu Doktoru Dr.Betül UNGAN GÜRER
• Hemşire Sevim BAYRAK
• Röntgen Sorumlu Teknikeri Hayrettin GÜLER
• Doğumhane Sorumlu Ebesi Neşe MUTLU

KOMİTE ÜYELERİ

• Başhekim Dr. Menderes ŞAHİN
• Kalite Yönetim Direktörü /Başhemşire/ Genel Koordinatör Gülay SÜREK
• Tıbbi Sekreter Dilek GÜVEN
• İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan AYTA
• Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gülay SÜREK
• İlaç Deposu Sorumlusu Ecz. Celal MERT
• Acil Sorumlu Hekimi Dr. Betül UNGAN GÜRER
• Laboratuar Teknikeri Kemal HALİS

Enfeksiyon kontrol komitesinin önerileri doğrultusunda, yönetim tarafından, diğer tıp dal uzmanları, ünite sorumluları ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon kontrol komitesinde görevlendirilebilir.

KOMİTE ÜYELERİ

• Başhekim Dr. Menderes ŞAHİN
• Kalite Yönetim Direktörü /Başhemşire/ Genel Koordinatör Gülay SÜREK
• Kalite Dokümantasyon Sorumlusu Dilek GÜVEN
• Üroloji Uzmanı Dr. Menderes ŞAHİN
• İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan AYTA
• Biyokimya Uzmanı Dr. Dilek ÜRGEN AÇIKALIN
• Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Emre YÜCEL
• Bilgi İşlem Sorumlusu Ersun KARAASLAN
• Eczane Mesul Müdürü Ecz. Celal MERT
• Laboratuar Teknikeri Kemal HALİS
• 3.Kat Sorumlu Hemşiresi Yurdanur ERSOY

KOMİTE ÜYELERİ

• • Başhekim/ Hasta Hakları Sorumlusu Dr. Menderes ŞAHİN
• Kalite Yönetim Direktörü /Başhemşire/ Genel Koordinatör Gülay SÜREK
• Tıbbi Sekreter Dilek GÜVEN
• Poliklinik Sorumlusu Sabri Kıvanç GÖKÇEN

EKİP ÜYELERİ

Başhekim/Üroloji Uzmanı Op. Dr. Menderes ŞAHİN
Kalite Yönetim Direktörü /Başhemşire/ Genel Koordinatör Gülay SÜREK
Kalite Dökümantasyon Sorumlusu Dilek GÜVEN
Acil Sorumlu Hekimi Dr. Betül UNGAN GÜRER
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ayhan ÖZGÜNDÜZ
KBB Uzmanı Dr. Ali TEMEL
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Lale GÖL
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa UYAR

EKİP ÜYELERİ

Başhekim/Üroloji Uzmanı Op. Dr. Menderes ŞAHİN
Kalite Yönetim Direktörü /Başhemşire/ Genel Koordinatör Gülay SÜREK
Kalite Dökümantasyon Sorumlusu Dilek GÜVEN
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Emre YÜCEL
Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Arif Gönalp SÖĞÜT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa UYAR
Nütrisyon Hemşiresi Murat KAVUKÇU
Diyetisyen Ferhan DÜZGÜN
Eczacı Celal MERT

KOMİTE ÜYELERİ

• Başhekim Dr. Menderes ŞAHİN
• Kalite Yönetim Direktörü /Başhemşire/ Genel Koordinatör Gülay SÜREK
• Tıbbi Sekreter Dilek GÜVEN
• Radyoloji Uzmanı Dr. Bülent BULUT
• Radyoloji Teknikeri Hayrettin GÜLER
• Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Hülya YILDIRIM

KOMİTE ÜYELERİ

• Başhekim Dr. Menderes ŞAHİN
• Kalite Yönetim Direktörü /Başhemşire/ Genel Koordinatör Gülay SÜREK
• Tıbbi Sekreter Dilek GÜVEN
• Teknik Servis ve Güvenlik Sorumlusu/Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu/Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu Fatih ONAT
• 3.Kat Sorumlu Hemşiresi Yurdanur ERSOY
• Laboratuar Sorumlu Teknikeri Kemal HALİS
• Acil Sorumlu Hemşire Sema ARSLANTÜRK

KOMİTE ÜYELERİ

• Başhekim Dr. Menderes ŞAHİN
• Kalite Yönetim Direktörü /Başhemşire/ Genel Koordinatör Gülay SÜREK
• Tıbbi Sekreter Dilek GÜVEN
• Acil Sorumlu Hekimi Dr. Betül UNGAN GÜRER
• Biyokimya Uzmanı Dr. Dilek ÜRGEN AÇIKALIN
• Laboratuar Sorumlu Teknikeri Kemal HALİS
• Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Emre YÜCEL
• İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan AYTA
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa UYAR
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hakkı Gürkan ÖZALP
• YDYB Sorumlu Hemşiresi Sevim BAYRAK
• Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ayhan ÖZGÜNDÜZ