Telefon Numaralarımız
7 / 24 Acil Servis Bizi arayın
Mail Adresimiz
ozelokmeydanihastanesi

Kalite Birimi

KURUMUMUZUN KALİTE BİRİMİ

  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
  • Risk Yönetimine yönelik süreçleri yönetmek
  • Hasta deneyimi çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmek (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi)
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
  • SKS çerçevesinde belirtilen komitelere üye olarak katılmak.
  • Bölüm Kalite Sorumluları kalite direktörü ile koordineli olarak çalışır.