Telefon Numaralarımız
7 / 24 Acil Servis Bizi arayın
Mail Adresimiz
ozelokmeydanihastanesi

Hasta Hakları

Haklarınız

Sunduğumuz tedavi ve bakım hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle kişi hak ve sorumluluklardan ödün verilemez niteliktedir. Bu amaçla kurumumuz tarafından haklarınız tanımlanmış; tüm tanı, tedavi ve bakım hizmetlerimiz bu doğrultuda koordine edilmiştir. Tüm hastalarımızın,

 • Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı
 • Mahremiyetine saygı gösterilmesi hakkı
 • Bilgi isteme ve bilgilendirme hakkı
 • Tıbbi müdahaleler öncesinde rızasının ve izninin alınması hakkı
 • Sağlık hizmetlerini güvenli ortamda alma hakkı
 • Dini vecibeleri yerine getirme hakkı
 • İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve saygınlık görme hakkı
 • Ziyaretçi ve refakatçi bulundurabilme hakkı
 • Tetkik ve tedavi bedellerini bilme hakkı
 • Sağlık kuruluşunu ve sağlık personelini tanıma,seçme ve değiştirme hakkı
 • Tedavi bilgilerinin gizli tutulması hakkı
 • Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
 • Haklarının ihlalinin düşündüğü durumlarda şikayette bulunma, görüş ve öneri bildirme hakkı vardır.

*** Bu bildiri, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi’nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Hastanelerimizde; SGK mensuplarına Sağlık Uygulama Tebliği Fiyat Listesi; Devlet Memurlarına Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Fiyat Listesi, Sosyal Güvencesi olmayanlar ve Özel Sigortası olanlar için Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi fiyatları uygulanmaktadır.

Sorumluluklarınız

Siz hastalarımızın kendi güvenliği, diğer hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği için de bazı sorumlulukları bulunmaktadır.

 • Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
 • Hastalarımız sağlık kurulu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.
 • Hasta ve hasta yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.
 • Hastalarımız tetkik ve tedavi bedellerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluluğu vardır.
 • Hastalarımız aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatine uyması sorumluluğu vardır.
 • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru bilgi vermek.
 • Kurumun kural ve uygulamalarına uygun davranmak ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmek.
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmek ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmak.
 • Randevu tarih ve saatine uymak ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek.
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermek.
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamak.
 • Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta İletişim Birimi’ne baş vurmak.

Patient Rules

 • Be sure to be in your beds during the visit and treatment hours.
 • Do not leave the service without obtaining permission from the nurse in charge of the service.
 • Do not throw anything out of windows.
 • Do not use bedding other than hospital bedding.
 • Do not keep your money and jewelry with you.
 • Do not keep food items in your shelf and cabinets.
 • Follow the bedtime rules and do not wander in the corridors.
 • Visiting hours are between 10:00 in the daytime and 22:00 in the evening.
 • Make sure to comply with the visiting hours and ensure that your visitors comply.
 • If you have any medication you use regularly, hand it over to the service nurse.

 

Visitor and Companion Rules

It is important for us to be with your loved ones during the recovery period. However, for your own health and the peace of our other patients, we ask you to pay attention to the following issues.

 • Your nutritional status will be under the control of your doctor and dietitian during your stay in the hospital. Therefore, do not allow your visitors to bring food.
 • Please do not bring children under the age of 14 to visit for their health.
 • Please get information from your nurse about our visiting hours. Different visiting hours are applied in different sections.
 • Long-term visitors are not accepted in our intensive care units.
 • There is no companion application in our intensive care units.
 • Your visitors must leave the room in order to respect patient privacy during the procedure and examination performed on you.
 • For your health and safety, it is forbidden for your visitors and companions to smoke inside the patient.
 • As mobile phone vibration damages some medical devices, use it limitedly.