Telefon Numaralarımız
7 / 24 Acil Servis Bizi arayın
Mail Adresimiz
ozelokmeydanihastanesi

Blog

Gebelik

Gebelik dönemi, anne adayları için hem heyecan verici hem de endişe verici bir
süreçtir. Anne adayları, sağlıklı bir gebelik geçirmek ve sağlıklı bir bebek doğurmak
için düzenli olarak tıbbi kontroller yapılması ve belirli testlerin yapılması gerektiğini
bilmelidirler. Bu makalede, anne adaylarının gebelikleri boyunca yapmaları gereken
testler hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz.

 

1. Gebelik Testi: Gebelik testi, gebelik hormonu olan hCG seviyesini ölçer. Bu test, idrar
veya kan örneği kullanılarak yapılır. Gebeliğin teşhis edilmesi için kullanılan bu test,
gebeliğin ilk aşamalarında yapılmalıdır.

 

2. Kan Testleri: Anne adayları için bazı kan testleri yapılması gerekmektedir. Bu testler,
annenin kanındaki bazı maddelerin seviyelerini ölçer. Bu testler, bebekte bazı doğum
kusurlarını tespit etmek veya anne adayının hamilelik sürecindeki sağlığını takip
etmek için yapılır. Ayrıca, gebelik döneminde bazı enfeksiyonlar da tespit edilebilir.
Kan testleri arasında şunlar yer alır:
Tam Kan Sayımı: Anne adayının kanında bulunan kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin
sayısı ve seviyeleri ölçülür. Bu test, anemi (kansızlık) gibi bazı hastalıkları tespit etmek
için yapılır.
Glikoz Tolerans Testi: Bu test, anne adayının vücudunun glikozu nasıl işlediğini
gösterir. Bu test, gebelik şekeri olarak bilinen gestasyonel diyabeti tespit etmek için
yapılır.
Rh Faktörü Testi: Anne adayının kanındaki Rh faktörü seviyesi ölçülür. Bu test, annenin
Rh pozitif veya Rh negatif olduğunu belirlemek için yapılır.

 

3. Ultrason Testleri: Ultrason, anne karnındaki bebeğin görüntülerini oluşturur. Bu test,
gebeliğin ilerleyen aşamalarında sıklıkla yapılır. Ultrason testleri, bebeğin kalp
atışlarını ve gelişimini kontrol etmek için kullanılır. Ayrıca, bebekte bazı doğum
kusurları veya diğer sağlık sorunları tespit edilebilir.

 

4. Doğum Öncesi Genetik Testler: Bazı anne adayları, bebekte genetik bozuklukları veya
hastalıkları tespit etmek için doğum öncesi genetik testleri yaptırmak isteyebilirler. Bu
testler, annenin kanındaki DNA’dan veya amniyotik sıvıdan örnekler alarak yapılır.

 

5. Servikal Sitoloji Testi: Bu test, serviks kanseri taraması yapmak için yapılır. Anne
adayının serviksindeki hücreler örneklenir ve mikroskop altında incelenir. Bu test,
gebelik öncesi veya gebelik sırasında yapılabilir.

 

6. Enfeksiyon Testleri: Anne adayları, gebelikleri boyunca enfeksiyonlara karşı test
edilmelidir. Bu testler, anne adayının enfeksiyon geçmişi, mevcut enfeksiyonlar veya
enfeksiyon riskleri hakkında bilgi verir. Enfeksiyon testleri arasında şunlar yer alır:

İdrar Yolu Enfeksiyonu Testi: Bu test, idrardaki bakteri seviyelerini ölçer ve idrar yolu
enfeksiyonu varsa tespit eder.
Hepatit B Testi: Anne adayının hepatit B virüsüne karşı antikorları var mı yok mu
ölçülür.
HIV Testi: Anne adayının HIV virüsü taşıyıp taşımadığı tespit edilir. Bu test, HIV
enfeksiyonunun bebeğe geçmesini önlemek için önemlidir.
Frengi Testi: Anne adayının frengiye sahip olup olmadığı tespit edilir. Frengi, bebeğe
geçebilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

 

7. İkinci Üç Aylık Tarama Testleri: Gebeliğin 16-20. haftaları arasında, ikinci üç aylık
tarama testleri yapılır. Bu testler, bebeğin gelişimini izlemek ve doğum kusurlarını
tespit etmek için yapılır. İkinci üç aylık tarama testleri arasında şunlar yer alır:

İkili Tarama Testi: Bu test, anne adayının kanında bulunan iki proteinin seviyesini ölçer.
Bu test, Down Sendromu, omurilik kusurları ve diğer doğum kusurlarını tespit etmek
için kullanılır.
Üçlü Tarama Testi: Bu test, anne adayının kanındaki üç proteinin seviyesini ölçer. Bu
test, ikili tarama testine ek olarak, beyin ve omurga kusurlarını da tespit etmek için
kullanılır.
NIFT (Non-Invasive Fetal Testing: Genellikle Down sendromu gibi genetik
bozuklukları tespit etmek için kullanılan bir prenatal testtir. Bu test, anne
kanındaki serbest DNA parçacıklarını analiz eder ve bu DNA’da bebeğin
genetik materyalinin bazı özelliklerini arar.
NIFT testi, bir kan örneği alınarak yapılır ve bu kan örneği daha sonra bir laboratuvara
gönderilir. Laboratuvarda, anne kanındaki serbest DNA parçacıkları analiz edilir ve
bebeğin genetik materyalinde herhangi bir anomalili olup olmadığı belirlenir.
NIFT testi diğer prenatal testlere göre daha az invazivdir çünkü bebeğin amniyotik
sıvısını veya plasentayı örneklemek için bir iğne kullanmak gerekmez. Bu test, yaklaşık
olarak gebeliğin 10. haftasından itibaren yapılabilir.
Amniyosentez: Bu test, amniyotik sıvıdan bir örnek alınarak bebeğin genetik
yapısı ve diğer sağlık sorunları tespit edilir. Bu test, genellikle Down Sendromu,
omurga kusurları ve diğer doğum kusurlarını tespit etmek için yapılır.
Diğer Testler: Gebelik döneminde, anne adayının sağlığıyla ilgili diğer testler de
yapılabilir. Bu testler, anne adayının sağlığını takip etmek ve gebelik sırasında ortaya
çıkabilebilecek sağlık sorunlarını tespit etmek için yapılır. Diğer gebelik testleri
arasında şunlar yer alır:
Glukoz Tolerans Testi: Bu test, gebelik diyabeti (gestasyonel diyabet) riskini tespit
etmek için yapılır. Bu test, genellikle gebeliğin 24-28. haftaları arasında yapılır.
Anemi Testi: Gebelik sırasında, anne adayının kanındaki demir seviyeleri düşebilir ve
anemi (kansızlık) oluşabilir. Anemi testi, anne adayının kanındaki demir seviyelerini
ölçer ve gerekliyse tedaviye başlanır.
Tiroid Testi: Tiroid hormonları, bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için önemlidir.
Gebelik sırasında, tiroid hormonlarındaki dalgalanmalar nedeniyle tiroid problemleri
ortaya çıkabilir. Tiroid testi, anne adayının tiroid hormon seviyelerini ölçer ve
gerektiğinde tedaviye başlanır.
Kan Basıncı Ölçümü: Gebelik sırasında, anne adayının kan basıncı yükselişi olabilir. Bu
durum, preeklampsi olarak adlandırılır ve anne ve bebeğin sağlığını ciddi şekilde
etkileyebilir. Kan basıncı ölçümü, anne adayının kan basıncını izlemek için yapılır.
Ultrason: Ultrason, gebeliğin her döneminde yapılabilir ve bebeğin gelişimini izlemek
için kullanılır. Ultrasonda, bebeğin kalp atışları, boyutları, organları ve gelişimi
incelenir.
Sonuç olarak, gebelik dönemi, anne adayının sağlığı ve bebeğin sağlığı için çok
önemlidir. Sağlıklı bir gebelik geçirmek ve sağlıklı bir bebek doğurmak için, gebelik
boyunca düzenli olarak testler yapılmalı ve doktorunuzla sıkı bir şekilde iletişim
halinde olunmalıdır. Bu testler, gebelik sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir sağlık
sorununu erken teşhis etmek ve tedavi etmek için hayati önem taşır.
Gebelik testleri, gebeliğin farklı aşamalarında yapılır ve gebeliğin süresi boyunca
düzenli olarak tekrarlanır. İlk gebelik testleri, gebeliğin başlangıcından itibaren yapılır
ve bu testler, gebeliğin sağlıklı ilerlemesini izlemek ve herhangi bir sağlık sorununu
erken teşhis etmek için önemlidir.

İşte gebelik testleri ve yapılma zamanları:

İdrar testi: Gebeliğin başlangıcında ve düzenli olarak tekrarlanır.
Kanda beta-hCG testi: Gebeliğin başlangıcında yapılır ve düzenli olarak takip edilir.
Down sendromu tarama testi: Gebeliğin 11-14. haftaları arasında yapılır.
İkili test: Gebeliğin 16-18. haftaları arasında yapılır.
Üçlü test: Gebeliğin 15-20. haftaları arasında yapılır.
Dörtlü test: Gebeliğin 15-20. haftaları arasında yapılır.
Glukoz Tolerans Testi: Gebeliğin 24-28. haftaları arasında yapılır.
Anemi testi: Gebeliğin başlangıcından itibaren düzenli olarak yapılır.
Tiroid testi: Gebeliğin başlangıcında yapılır ve düzenli olarak takip edilir.
Kan basıncı ölçümü: Gebeliğin her ziyaretinde yapılır.
Ultrason: Gebeliğin farklı aşamalarında yapılabilir. İlk ultrason, genellikle gebeliğin 6-
10. haftaları arasında yapılır. Daha sonra, gebeliğin 18-20. haftalarında bir tarama
ultrasonu yapılır ve sonraki ultrasonlar, doktorunuzun önerdiği sıklıkta yapılır.
Doktorunuz, gebeliğin seyrine ve sizin sağlık durumunuza göre testleri belirler ve
takvimini düzenler. Bu nedenle, doktorunuzla düzenli olarak görüşmek ve onun
önerilerine uymak çok önemlidir.