Telefon Numaralarımız
7 / 24 Acil Servis Bizi arayın
Mail Adresimiz
ozelokmeydanihastanesi

Bölüm ve Branşlar

Kaza, yaralanma, yanık, kanama, ateş, solunum güçlüğü, böcek sokmaları, kalp krizi, alerji durumları, bayılma vb gibi acil durumlar için hastanemiz gerekli teknik altyapı ve uzman ekibi ile 24 saat (resmi tatiller ve hafta sonları dahil) hastalarımıza hizmet sunmaktadır.

Anestezi

Hastanemizde 7 gün 24 saat uzman Anestezist ile ameliyathane hizmeti verilmektedir.

Ameliyatı yapan ekibin önemli bir parçası olan anestezistlerimiz; ilk olarak ameliyat öncesi hasta değerlendirmesi yaparak, hastaya ve yapılacak ameliyata uygun anestezi yöntemine hastayla birlikte karar verirler.

Anestezistlerimiz ve teknikerlerimizin ameliyat öncesi ve sonrası yaptıkları kontroller ile hasta güvenliği en üst seviyede sağlanarak kayıt alınır. Aynı zamanda ameliyat süresince, ağrının giderilmesi, ısınının korunması, kaybedilen vücut sıvılarının yerine konması, kalp atımı, tansiyon, solunum, böbrek fonksiyonu gibi yaşamsal işlevleri kontrol eder. Böylece ameliyat esnasında hastanın rahatlık ve güvenliğini sağlamış olur. Ayrıca ameliyattan sonra ağrı tedavisi için gerekli önlemleri de almaktadır.

Bu sebeple hastanın güvenliği açısından cerrah, anestezist, cerrahi hemşireleri, anestezi teknikerleri ve ameliyathane çalışanları planlanmış görevlerini düzenli bir takım çalışması içinde gerçekleştirirler.

Hastanemiz; Genel Cerrahi, Ortopedi, Kadın Doğum, Üroloji, Göz, KBB, Plastik Cerrahi branşların da ameliyathane hizmet verilmektedir.

Hastanemizde gerçekleşen anestezi uygulamaları:

Genel Anestezi: Genel anestezi altında olan hastanın geçici olarak bilinci kaybolmuştur. Bu durum, normal uykudan farklı olarak, anestezistin kontrolu altında ve ilaçlarla gerçekleştirilen geçici bir bilinçsizlik durumudur. Hastanın uyku süresi ameliyat süresine göre ayarlanır. Uyanması ise hastaya verilen anestezi ilaçlarının etkilerinin sonlanması ile gerçekleşir.

Bölgesel (Rejyonel) Anestezi: Bölgesel anestezide hastanın bilinci ortadan kaldırmadan ameliyat sahasının uyuşturulmasıdır. Bölgesel anestezi, sadece hastanın ameliyat olacağını bölgeye veya o bölgeye ait büyük sinirlere yapılabileceği gibi bazı yöntemlerde ise hastanın belinden de iğne yapılabilir(Spinal, epidural anestezi). Bu yöntemlerle hasta ameliyat sırasında olup bitenden haberdar olurken ağrı da duymamaktadır. Hissedilen uyuşukluk, kullanılan ilaçlara göre değişen bir süre içinde kaybolur.

Lokal Anestezi: Vücutta sadece küçük bir bölgenin uyuşturulmasıdır. Kısa süreli işlemlerde kullanılır.

Erişkin Yoğun Bakım

Yoğun Bakım herhangi bir nedenle yaşamları tehlikeye girmiş kişilerin bu durumun tedavisi süresince, hayatlarının desteklendiği birimlerdir.

İki yataklı Erişkin Yoğun Bakım ünitemizde; suni solunum cihazları, yaşamsal işlevlerin izlendiği monitörler gibi cihazlar ile yaşam destek sistemleri kullanılmaktadır.
Uzman Doktor gözetiminde hizmet verilen Erişkin Yoğun Bakımımız Sağlık Bakanlığı tarafından 1. basamak olarak seviyelendirilmiştir.

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, erken doğan bebeklerin olası sorunlarına uygun çözümler sunmada büyük önem taşırlar. Sağlık Bakanlığı tarafından 1. basamak olarak seviyelendirilmiş olan yeni doğan yoğun bakımımızda; açık ısıtıcılı yatak, kuvöz, aspiratör, oksijen kaynağı ve ressüsitasyon için gerekli balon-maske ve diğer canlandırma malzemeleri her zaman hazır bulundurulur.

Ayda ortalama 125 doğumun gerçekleştiği, aynı zamanda ‘’Bebek dostu’’ hastanemizde, zamanında doğan bebeklerin, erken doğan bebeklerin ve hasta doğan bebeklerin anne sütüyle beslenmeye başlamaları hedeflenmiştir.

Genel Cerrahi

Genel cerrahi bölümü yapılan işlemler;

Perkutan endoskopik gasroskopi (peg) (endoskopik olarak mide beslenme tüpü yerleştirilmesi) işlemleri,
Nöromuskuler sinir monitörizasyonu eşliğinde tiroid ve paratiroid cerrahisi işlemleri
Hemoroid (basur) tedavisinde laser uygulamaları yapılmaktadır.
Endoskopi işlemleri (gastroskopi, kolonoskopi, endoskopik biyopsi ve endoskopik mukozal rezeksiyon işlemleri),
Tiroid cerrahisi ve boyun lenf nodu diseksiyonları,
Minimal invaziv paratiroid cerrahisi,
Tiroid ve paratiroid cerrahisinde nöromuskuler sinir monitörizasyonu uygulamaları,
Laparoskopik cerrahi işlemleri (safra kesesi, fıtık, reflü ve hiatal herni cerrahisi, apendektomi),
Hemoroid (basur) cerrahisi (konvansiyonel cerrahi, stapler hemoroidopeksi (LONGO) ve laser uygulamaları,
Anal (makat) fistül ve fissür (çatlak) cerrahisi,
Pilonidal sinüs (kıl dönmesi) cerrahisi (flep uygulamaları),
Herni (fıtık) cerrahisi işlemleri yapılmaktadır.

Endoskopi

GASTROSKOPİ NEDİR?
Diğer isimleri üst gastrointestinal sistem endoskopisi, özofagogastroduodenoskopi veya panendoskopidir. Bu yöntemle doktorunuz yemek borunuzu, mide ve ince bağırsaklarınızın ilk kısmını inceleyebilir. İşlem esnasında doktorunuz endoskop ismi verilen ince, esnek bir tüp kullanmaktadır. Bu tüpün ucunda görüntüyü alan bir lens bulunmakta, görüntü tüpün içinden geçerek bir video işlemciye oradan da monitöre aktarılmaktadır. Bazı endoskoplar monitörsüz olarak da kullanılabilmektedirler.

KİMLERE YAPILMALIDIR?
Üst karın ağrısı, bulantı-kusması olan ve yutma güçlüğü olan hastalara doktorunun kararıyla yapılabilir. Mide ve oniki parmak bağırsağından olan kanamaların tanı ve tedavisinde en değerli yöntemdir. İltihap, ülser ve tümörü tanımada diğer ilaçlı veya ilaçsız tüm filmlere üstündür. İşlem esnasında doktorunuz biyopsi adı verilen ve mide veya bağırsağın iç döşemesinden elde edilen küçük parçalar alabilir. Bu parçalar tanıya son derece yararlıdır. Patoloji uzmanı hekimler tarafından mikroskop ile incelenerek rapor edilirler. Doktorunuz bu raporları okuyarak tanı ve tedavinizi daha iyi bir şekilde yapabilir.

Biyopsi aynı zamanda midede bulunabilen ve Helicobacter Pylori ismi verilen bir mikrobu tanımak için de alınabilir. Mikrobun varlığı veya yokluğuna karar vermek için doktorunuz alınan parçayı önceden hazırlanmış bir test kabına koyarak kendisi değerlendirebilir veya patoloji laboratuarına da gönderebilir. Helicobacter isimli mikrop gastrit, ülser ve bazen de kanserin nedeni olabilmektedir.

Endoskopi işlemi esnasında doktorunuz gerekli gördüğü takdirde bazı tedavi edici işlemleri de gerçekleştirebilir. Bu işlemler, kanama varsa durdurma, polip isimli et büyümeleri varsa bunları alma, darlık söz konusu ise balon veya buji denen aletler yardımıyla genişletme vb.. Bu işlemler genellikle hastanın konforunu bozmayacak ve bir ağrıya yol açmayacaktır.

NASIL HAZIRLIK YAPILIR?
Yeterli ve güvenilir bir inceleme yapmak için midenin tamamen boş olması gerekmektedir. Bu nedenle işlemden 8 saat öncesinden beslenme kesilmeli, işleme son 4 saat kala sıvı alımı da durdurulmalıdır. Kısa bir deyişle 8 saat katı 4 saat sıvı açlık gerekmektedir. Özel durumlarda doktorunuz bu süreleri değiştirebilir. (Kanama varsa daha erken veya mide boşalma sorunu varsa daha uzun süreler gibi)

İŞLEM ÖNCESİ DOKTORUNUZA BİLDİRMENİZ GERKEN ŞEYLER NELERDİR?
İşlem öncesi doktorunuza kullanmakta olduğunuz ilaçları bildirmeniz gerekmektedir. Bazı ilaçların işlem öncesi kesilmesi veya dozlarının ayarlanması gerekebilir. Özellikle kan sulandırıcı diye anılan başta aspirin olmak üzere bazı ilaçlar önem taşımaktadır. Kuvvetli ağrı kesiciler midede bazı hasarlara yol açtıklarından bunların önceden bilinmesi doktorunuz gördüklerini daha iyi değerlendirmesine yardımcı olabilir. Bazı kalp hastalıklarının bilinmesi işlem öncesinde önem taşır. Ayrıca allerji öyküsü olanlar bunu mutlaka doktoruna söylemelidirler.

ÖZET OLARAK
En sık hangi şikayetlerle başvuran hastalara yapılmaktadır?

* Kanama (ağızdan kırmızı veya kahve telvesi şeklinde, siyah renkli dışkılama)
* Göğüste yanma
* Reflü tipi yakınmalar (ağıza acı-ekşi su gelmesi)
* Bulantı-kusma
* Karın ağrısı
* Yutma güçlüğü

Bu şikayetlere yol açan ve endoskopide tanınabilen durumlar nelerdir?
* Mide veya oniki parmak bağırsağı ülserleri
* Yemek borusu varisleri
* Mide polipleri
* Mide ve bağırsak kanamaları
* Mide iltihabı (gastrit)
* Yemek borusu darlıkları
* Hiatal herni (mide fıtığı)
* Yemek borusu ve mide kanserleri

Gastroskopi işlemi esnasında elde edilen görüntülerden bazı örnekler aşağıda yer almaktadır.

KOLONOSKOPİ NEDİR?
Fiberoptik kolonoskop veya videokolonoskop denilen fleksible (esnek) ve ucu ışıklı bir hortumla kalın bağırsağın gözle incelenmesine yarayan çok değerli bir yöntemdir.

HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?
Başlıca, uzun süren kanlı ve sümüklü ishallerde, kanser taramasında, kansızlık nedenlerinin araştırılmasında ve muayene veya görüntüleme yöntemleriyle kalın barsak hastalığından şüphelenilen durumlarda.

NE KADAR SÜRER?
Kişinin bağırsak yapısına göre değişmek üzere genellikle 10 dakika ila yarım saat arsında değişen sürede işlem tamamlanmaktadır.

AĞRILI VE HASTA İÇİN SIKINTI VEREN BİR İŞLEM MİDİR?
Genellikle değildir. Hasta konforunu arttırmak ve olası gaz sancılarını engellemek için işlem öncesi damardan küçük dozlarda bazı ilaçlar verilmektedir. Söz konusu ilaçlar dikkat dağınıklığı ve halsizlik yapabildiği için, işlemin yapılacağı merkeze refakatçi ile gelmek ve işlem günü araba kullanmamak önerilmektedir.

İşlem esnasında gerektiği takdirde biyopsi forsepsi ismi verilen, kontrol edilebilir bir tel yardımıyla parça alınabilir.

İŞLEM HANGİ POZİSYONDA YAPILMAKTADIR?
Hasta sol yanına yatar durumda iken işlem gerçekleştirilir.

İŞLEM ÖNCESİNDE HABER VERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?
* Allerjik hastalıklar ve ilaç allerjileri
* Geçirilmiş kalp kapak ameliyatı
* Warfarin (kumadin) kullanımı
* Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği
* Düz olarak yatmaya engel bir durum

İŞLEM ÖNCESİNDE HASTANIN YAPMASI GERKEN DURUMLAR NELERDİR?
İşlemden 7 gün evvel demir içeren ilaçlar kesilmeli
İşlemden 48 saat evvel posasız diyete geçilmeli (kırmızı et, meyve, sebze, salata, mantar, mısır, fındık, vb. yenilmemeli; haşlanmış veya ızgara beyaz etli balık, haşlanmış tavuk, peynir, yumurta, beyaz ekmek, tereyağ, margarin, haşlanmış patates vb yenilebilir)

Kullanılan ishal kesici ilaçlar bırakılmalı
Hazırlık süresince bol sıvı (su, çay, karbonatlı içecekler, et suyu, posasız çorbalar, vb.) alınmalı.

İyi bir bağırsak temizliği işlemin kalitesini arttıracaktır. Bu nedenle hazırlık ilaçları muntazam olarak ve tamamen kullanılmalı, anlaşılamayan noktalar endoskopi hemşiresinden öğrenilmelidir.

SİGMOİDOSKOPİ NEDİR?
Sigmoidoskop denilen fleksible (esnek) ve ucu ışıklı bir hortumla kalın bağırsağın makattan itibaren yaklaşık 60 cm lik kısmının gözle incelenmesine yarayan çok değerli bir yöntemdir.

HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?
Başlıca, uzun süren kanlı ve sümüklü ishallerde, makattan kan gelmesi halinde, kanser taramasında, kansızlık nedenlerinin araştırılmasında ve muayene veya görüntüleme yöntemleriyle kalın barsak hastalığından şüphelenilen durumlarda yapılmaktadır.

KOLONOSKOPİ İLE SİGMOİDOSKOPİ ARASINDA NE FARK VARDIR?
NE KADAR SÜRER?
Kişinin bağırsak yapısına göre değişmek üzere genellikle 5 ila 10 dakika arasında değişen sürede işlem tamamlanmaktadır.

İŞLEM HANGİ POZİSYONDA YAPILMAKTADIR?
Hasta sol yanına yatar durumda iken işlem gerçekleştirilir.

AĞRILI VE HASTA İÇİN SIKINTI VEREN BİR İŞLEM MİDİR?
Genellikle değildir. Hasta konforunu arttırmak ve olası gaz sancılarını engellemek için işlem öncesi damardan küçük dozlarda bazı ilaçlar verilebilir. Genellikle söz konusu ilaçları vermeye gerek kalmadan işlem tamamlanmaktadır. Uygulandığı takdirde bu ilaçlar dikkat dağınıklığı ve halsizlik yapabildiği için, işlemin yapılacağı merkeze refakatçi ile gelmek ve işlem günü araba kullanmamak önerilmektedir.
İşlem esnasında gerektiği takdirde biyopsi forsepsi ismi verilen, kontrol edilebilir bir tel yardımıyla parça alınabilir.

İŞLEM ÖNCESİ DOKTORUNUZA BİLDİRMENİZ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?
* Allerjik hastalıklar ve ilaç allerjileri
* Geçirilmiş kalp kapak ameliyatı
* Warfarin (kumadin) kullanımı
* Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği
* Düz olarak yatmaya engel bir durum

İŞLEM ÖNCESİ HAZIRLIK NASIL YAPILIR?
İşlemden 7 gün evvel demir içeren ilaçlar kesilmeli
İşlemden 48 saat evvel posasız diyete geçilmeli (kırmızı et, meyve, sebze, salata, mantar, mısır, fındık, vb. yenilmemeli; haşlanmış veya ızgara beyaz etli balık, haşlanmış tavuk, peynir, yumurta, beyaz ekmek, tereyağ, margarin, haşlanmış patates vb yenilebilir)

Kullanılan ishal kesici ilaçlar bırakılmalı

Hazırlık süresince bol sıvı (su, çay, karbonatlı içecekler, et suyu, posasız çorbalar, vb.) alınmalı.

İyi bir bağırsak temizliği işlemin kalitesini arttıracaktır. Bu nedenle hazırlık ilaçları muntazam olarak ve tamamen kullanılmalı, anlaşılamayan noktalar endoskopi hemşiresinden öğrenilmelidir.

Plastik Cerrahi

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin, şekil ve işlev bozukluklarının giderilmesi ve vücut imajının düzeltilmesi için çalışan cerrahi bir tıp branşıdır.

Hastanemizde Plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında uygulanan girişimler;
Vücut estetiği; Karın estetiği (Germe), Liposuction (Yağ alma), Bacak estetiği vb
Meme estetiği; Meme küçültme, Meme büyütme, Meme dikleştirme, Jinekomasti vb
Yüz estetiği; Yüz germe, Boyun ve gıdı estetiği, Göz kapağı estetiği, Kulak (kepçe) estetiği vb
Burun estetiği; Burun estetik ameliyatı (Rinoplasti), Burun tıkanıklığı (Deviasyon) vb
Cilt estetiği; Dolgu ile kırışıklık tedavisi, Botox (Botoks) vb işlemler başarıyla uygulanmaktadır.

Ortopedi

Birimimizde, Ortopedi özürlülerin tanı ve tedavisi, cerrahi korreksiyon, ortez ve protez ygulamaları yapılmaktadır. Travmatoloji vakalarına hizmet verilmektedir. Kapalı ve açık kırıkların ideal şartlarda ilk müdahalesi ve ameliyatı gerçekleştirilmektedir.

Artroplastiler, omuz, dirsek, kalça, diz, total ve parsiyel endoprotez, uygulamaları yapılmaktadır. Ekstremite uzatma ameliyatları,çocuk ortopedisi, hastaya mümkün olan maksimum konforu sağlayan güvenilir özel eksternal fiksatörler (LON) çivi üstü uzatma ile yapılmaktadır. Artroskopi, diagnostik ve cerrahi tedavi amaçlı yapılabilmektedir. Artroskopi müdahale ile menisküs ameliyatları ve skopi altında her türlü yabancı cisim çıkartılması yapılmaktadır.

Kulak Burun Boğaz

Hastanemiz KBB (Kulak, Burun, Boğaz ) bölümünde hem yetişkin hem de çocuk hastalarımıza hizmet sunulmaktadır.

Görüntülü Sistem Mikroskop ile bölüme ait rutin ( Deviasyon ameliyatı, geniz eti ameliyatı, kulak tüpü ameliyatı, kulak zarı tamiri ameliyatı v.b) ameliyatların yanı sıra burun estetik operasyonları, endoskopik yöntemle sinüs cerrahisi uygulanmakta olup, baş ve boyun tümörlerine de müdahale edilmektedir.

Amacımız kulak, burun ve boğaz şikâyetleriyle hastahanelerimize gelen hastalarımıza, uzman ekibimizle en iyi hizmetin verilmesini sağlamaktır.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Göz kliniğimizde muayeneler ve ameliyatlarda son teknolojiyi içeren teknikler kullanılmaktadır.

Gözlük ve Kontakt Lens:
Muayeneleri bilgisayarlı (ORM-KM) yapılmaktadır.

Göz Tansiyonu (glokom):
Teşhis ve tedavisi için ölçüm cihazlarının kalibrasyonu sık aralıklarla yapılmakta, glokom ilaçları için rapor düzenlenmektedir.

Kuru Göz:
Tanısı testleri yapılmakta ve ilaç raporu düzenlenmektedir.

Çocuk Göz Muayeneleri:
Yeni doğan, okul öncesi ve okul çağı çocukların muayenesi gerekli cihazlarla itina ile yapılmaktadır.

Göz Dibi Muayeneleri:
Kliniğimizde diabet, hipertansiyon ve diğer hastalıklar için göz dibi muayene imkanı mevcuttur.

Katarakt Ameliyatları:
FAKO (ultrasonik yöntem) tekniği ile yapılmaktadır. Ameliyatlarda TC. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Topluluğu ve Amerika Sağlık Bakanlığından onaylı lensler kullanılmaktadır. Katarakt ve diğer göz ameliyatları, diğer cerrahi branşlardan ayrı, göze özel düzenlenmiş ameliyathane ortamında gerçekleştirilmektedir.

Kadın Doğum

Bu bölümümüzde tüm kadın hastalıkları muayenesi ve U.S görüntüleme sistemi, tüm jinekolojik ameliyatlar, Perine ve vagene ait operasyonlar, Sterilite (kısırlık) tetkikleri ve tedavisi: HSG, Ovülasyon Takibi, Spermiogram Tetkiki, Smear ve Hühnes Testleri, Ovulasyon indikasyonu yapılmaktadır.

Çocuk Sağlığı

Bebeklerin doğumundan itibaren düzenli aralıklarla takip ve kontrolleri uzman hekimlerimiz tarafından, deneyimli personelimizin desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğimizde, çocuklara koruyucu sağlık hizmetleriyle birlikte hastalıkların erken tanı ve tedavisi hizmetleri sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca anne sütü ile beslenmenin bebeğin gelişimindeki önemli rolünü unutturmamak da kliniğimizdeki en önemli hedeflerden bir tanesidir.

Bebek dostu olan hastanemizde, bebeklerin fizyolojik gelişimlerini sağlıklı olarak devam ettirebilmeleri amacıyla bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri konusunda ailelere anne sütünün önemi anlatılmakta, kadın hastalıkları ve doğum kliniği de dahil olmak üzere bu konuda tüm hemşire ve hekimlerimiz çaba göstermektedir.

Üroloji

Böbrek, prostat, idrar yolları, mesane, testis, ve penis ameliyatları,
Erkek kısırlığı tedavisi,
Erken boşalma ve Sertleşme bozukluğu tedavisi,
İktidarsızlık tedavisi,
Açık ve kapalı taş ameliyatları,
Ürolojik kanserlerin tedavisi ve cerrahisi,
İdrar kaçırma ameliyatları, gece işemesi tedavisi,
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisinin yapıldığı ünitemizde Sünnette Uzman hekimlerimiz tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Dahiliye

İnsan vücudu birbirinden ayrılamaz bir yapıya ve sisteme sahiptir. Bu sistemdeki organlar arasında çok köklü ve sağlam bir etkileşim vardır. Bu nedenle iç hastalıklar, tıbbi birimler arasında kapsamı en geniş olan uzmanlık alanıdır.

İç Hastalıkları Bölümü, çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi, kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp ve damar sistemi hastalıkları, troid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıkları gibi birçok sistem hastalıkları bu geniş skalanın içerisinde yer alır.

Zaman ve periyodik kontrollerin çok önemli olduğu İç Hastalıkları Bölümünde, erken ve detaylı tanı büyük önem taşımaktadır.

Hastanemizde iç hastalıkları alanında en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla poliklinik muayeneleri, yatarak tanı, takip ve tedavileri, acil servis hizmetleri, cerrahi öncesi ve sonrası hasta değerlendirmeleri, diğer branşlarla konsültasyon hizmetleri ve Check Up hizmetleri sunulmaktadır.

Diyet

Diyet; büyüme ve gelişmenin aynı zamanda sağlığın korunması için besin gruplarının dengeli bir biçimde tüketim planıdır.

Beslenme ve Diyet Polikliniği’ne başvuran bireylerin genel sağlık bilgileri ve beslenme öyküleri değerlendirilir. Yapılan vücut analizi sonucunda vücut yağ oranları tespit edilip; boy, kilo ölçümleri alınır. Kişilerin beslenme alışkanlıkları ve ölçüm sonuçları bir arada değerlendirilerek, bireysel sağlıklı beslenme ve diyet programları oluşturulur.

Polikliniğimizde her yaştaki obezitenin yanı sıra, diyabet, kalp hastalıkları, yüksek kolesterol gibi birçok hastalığa yönelik de tıbbi beslenme tedavileri oluşturulmaktadır.

Bunun yanı sıra poliklinikte, gebelikte sağlıklı beslenme, doğum sonrası dönemde (emzirme döneminde) sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü, gestasyonel diyabet konularında da bireysel beslenme programları oluşturulmakta ve beslenme eğitimleri verilmektedir.

Hastanemiz laboratuarı Biokimya alanında rutin ve acil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Biyokimya

Bu hizmetlerdeki amacımız doğru, hızlı ve güvenilir sonuç vermektir. Günümüzde, laboratuar tetkiklerinin hastaların doğru tanı ve tedavisinin önemli unsurlarından biri olduğunun bilincinde olarak görev yapılmaktadır.

Laboratuarımızda 6 Laboratuar Teknikeri, 1 Biyokimya Uzmanı gözetiminde hizmet sunulmaktadır.
Ayrıca laboratuarlarımızda genel, erkek ve kadın olarak farklı check-up programları uygulanmaktadır.

1000 m çift masa, çift tüp Siemens TV’li Röntgen cihazımız ile direkt ve kotraslı çekimler yapılmaktadır. Tüm vücut birimlerinin incelenmesi Yemek borusu, mide, kalın barsak, ince barsak ilaçlı çekimleri beyin, akciğer ve karın içi organlarının görüntülenmesi kol, bacak ve omurga rahatsızlıklarında tanıya gidilmesi, gebelerde bebek gelişiminin ve olası risklerin incelenmesi ve tespiti.

Radyoloji ünitemizde 3 adet propu (konveks, Lineer, intravaginal ) bulunan Philips marka cihazımız ile; karın, pelvik, böbrek, troid, toraks, meme, kalça, göz ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır.

Vasküler yapılar ve kan akımı renkli doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite artelyal ve venöz sistem renkli doppler ultrason, karotis ve vertebral arter doppler ve skrotal doppler, renal arter doppler yapılan incelenmektedir.

Mamografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Mamografi hizmetleri asemptomik hastaların tarama amaçlı incelemeleri, sterotaksik preoparatif meme işaretlenmesi ve konsültasyonları içermektedir.

Tarama ve tanı amaçlı mamografik incelemeler için doğru ve hızlı diagnostik hizmetler verilmekte olup ultrason eşliğinde meme işaretlenmesi, ince iğne aspirasyonu ve biyopsilerde başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Check Up

Check-Up hizmeti genel olarak, bireyin herhangi bir problemi olmadan, karşılaşabileceği sağlık risklerini ön görerek engellemek amacıyla belirli aralıklarla yaş, cinsiyet, yaşam tarzı ve alışkanlıklarına bağlı olarak yaptırdıkları sağlık taramaları olarak adlandırılmaktadır.

Lazer Ünitesi

Lazer tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde hareket eden yüksek güçlü ışık demetidir. Normal ışık insan teninde yüzeysel kalırken lazer ışıkları derinlemesine etki göstermektedir. Tıpta İnsan vücudunda kozmetik düzeltmeler amacıyla kullanımı gerçekleşmektedir.

Lazer Ünitemizde kullanılan lazer sistemleri:

Cynosure Alexandrite Apogee
Nd YAG Lazer ( Bronz tene ve güneş ışınlarına uyumlu)
Lazer Ünitemizde başlıca gerçekleştirilen uygulamalar;

Lazer epilasyon
Lazer ile kılcal damar tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Kalp ve kalp damarlarına ait hastalıkların teşhisi, tedavisi ve takibi ile ilgilenen tıp dalına “Kardiyoloji” adı verilir. Bu bölümde görev yapan uzman doktorlara ise “Kardiyolog” denilmektedir. Kardiyologlar kalp krizi, kalp ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, tansiyon yüksekliği gibi hastalıkları tedavi eder. İlaç tedavilerinin yanıt vermediği durumlarda ise anjiyo gibi girişimsel operasyonları yürütürler.

TANI                                                                                                        TANI YÖNTEMLERİ Hipertansiyon                                                                                      EFOR TESTİ ( Anlaşmalı hastanemizde)

Hiperlipidemi                                                                                       ELEKTROKARDİYOGRAFİ ( EKG )

Kroner arter hastalığı                                                                         EKOKARDİYOGRAFİ ( EKO )

Kalp kapak hastalıkları                                                                       BT KORONER  ANJİOGRAFİ  (Anlaşmalı )

Kardiyomiyopatiler                                                                             KARDİYAY KATETERİZASYON ( Anlaşmalı

Perikard hastalıkları                                                                           MİYOKART PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ ( ANLAŞMALI

Aort ve periferik damar hastlaıkları                                                HOLTER EKG

Kalp ritim – ileti hastalıkları                                                              TANSİYON HOLTER

Doğumsal kalp hastalıkları                                                               AKCİĞER GRAFİLERİ

Pulmoner hipertansiyon

Deri ve Zührevi  Hastalıkları İşlemler ve Tedaviler

Botoks                                                                                                       Alerjik Cilt Hastalıkları

Master botoks                                                                                         Cilt kanserleri

Terleme botoks                                                                                       Mesleki cilt hastalıkları

Gençlik aşısı ( deluxe )                                                                            Mikrobik cilt hastalıkları

Gençlik aşısı ( eldermafil )                                                                     Saç hastalıkları

Gençli aşısı ( H- 100 )                                                                              Tırnak Hastalıkları

Somon DNA                                                                                             Zührevi hastalıklar

Paris ışıltısı                                                                                                Akne tedavisi

Saç mezoterapi

 

Cilt yenileme, dolgu, botoks, saç yüz prp ve mezoterapisi dermoroller, peeling ve cildinize ait tüm işlemlerde Uzman Hekimimiz ile Özel Okmeydanı Hastanesi Dermotoloji bölümü’nde hizmetinizdeyiz.

Acil Hizmetler
Anestezi Reanimasyon
Erişkin Yoğun Bakım
Yeni Doğan Yoğun Bakım