Flash Player yüklemelisiniz...

Flash Player yüklemek için Tıklayın.

Ana Sayfa / Klinik ve Poliklinikler

Acil (Yetişkin ve Çocuk)Her çeşit düşme, kaza, yaralanma, yanık, bayılma, kanama, ateş, solunum güçlüğü, böcek sokmaları, vb. gibi acil durumlarda 24 saat anında müdahale ve gerektiğinde ameliyat, tam teşekküllü acil ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Acil servis için tüm gerekli teknik ve teşhis üniteleri 24 saat (hafta sonları, resmi ve bayram tatilleri dahil olmak üzere) hizmet vermektedir. Tam teşekküllü bir ambulans günün 24 saati uzman personeliyle görev başında.
Anestezi ve Reanimasyon3 ayrı teşekküllü ameliyathanemiz bulunmaktadır. Ameliyathanelerimiz, genel cerrahi, ortopei, kadın doğum, beyin cerrahı, üroloji, göz KBB gibi cerrahi branşların kullanımına açıktır. Ameliyathanelerimiz, steril havalandırma sistmleri, Alman Drager Tiberius anestezi kaninası, Bıçakçılar marka ameliyathane masa ve lambaları ile dünya standartlarına uygun donatılmıştır. Ameliyathanemizde anestezi, anestezist hekimler tarafından yapılmaktadır. Ameliyatlarda monitör, sistemleri olarak EKG, kan basıncı, periferik oksijen saturasyonu gibi anestezi güvenliği için gerekli tüm ölçümler yapılmaktadır. Operasyon sırasında olduğu gibi sonrasında da yaşamsal fonksiyonların takibi ve ağrının kontrolü yine anestezist uzman tarafından yapılmaktadır.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıHastanemizde rutin sağlam çocuk takibi, poliklinik ve tüm aşılama hizmetlerinin yanısıra, yatarak tedavi yapılmaktadır. Erken-düşük tartılı doğan bebeklerin, yeni doğanların küvüöz bakımı yapılmakta, sarılıklı bebeklere ftoterapi uygulanabilmekte, gerektiğinde de kan yapılabilmektedir. Hastanemizde doğan bebeklere guatr (TSH) ve zeka testi (Gutherie) , tarama testleri rutin olarak uygulanmaktadır. Yoğun bakım biriminde solunum problemi olan bebek ve çocuklarda yapay solunum desteği sağlayabilecek cihazlarımız bulunmaktadır. Yaşamsal bulgular (kan basıncı, nabız, oksijen satürasyonu, damar basıncı, vb.) invaziv veya noninvaziv monitörlerle sürekli izlenebilmektedir.
Dahiliye (İç Hastalıklar)Hastanemiz her çeşit acil ve elektif iç hastalıklarının (diabet, hipertansiyon, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, hormonal bozukluklar, böbrek hastalıkları) ayakta veya yatakta teşhis ve tedavisine olanak verecek donanıma sahiptir.
Diş PolikliniğiDiş tedavisi, cerrahi çekimler, protezler ve her türlü estetik dolgunun yapıldığı diş ünitemiz 24 saat hizmet vermektedir. Ayrıca anestezili Diş tedavisi uygulanmaktadır. Zihinsel engelli çocuk ve büyükler, zaman problemi olan çalışanlar 'Dişçi Koltuğu' fobisi olanlar!

Tecrübeli Anestezi ve ameliyathane ekibimizle Diş Hekimlerimiz tarafından uygun şartlarda; Protez takılması, Kanal tedavisi ve diş çekimi yapılmaktadır.

Anestezili Diş Tedavisi yöntemiyle sorunlu olan ve zaman alan tüm işlemler, hasta uzun zaman ayırmadan 1 GÜNDE yapılmaktadır. Tedavileri sorun olan çocukların diş hekimi korkusu ortadan kalkmaktadır.

Zihinsel engelli çocuk ve büyüklerin diş tedavileri bu yöntemle 1 GÜNDE çözümlenmektedir.

Genel CerrahiHastanemizde her türlü acil ve lektif cerrahi müdahaleler 24 saat kesintisiz olarak ayakta ve yatarak uygulanabilmektedir. Trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları vs. gibi nedenlerle ortaya çıkan her türlü acil durumlar, guatr, fıtık, hemoroid, anal fisür, anal fistül, tüm kolan ve karın hastalıkları (mide, bağırsak, karaciğer, dalak, safrakesesi, apandisit vb.) yapılan operasyonlardan bazılarıdır.
Göz Sağlığı ve HastalıklarıBu birimimizde bütün göz muayeneleri bilgisayarla yapılmaktadır. Otokeratorefraktometre ile kırma kusurlarının belirlenmesi, keratometrik değerlerin tespiti ve korneanın toğptgrafik haritasının çıkarılması gözlük ve şaşılık muayenesinin otokeratorefraktometreden gelen değerleri doğrudan okuyup analiz eden kompüterize ünit ile yapılabilmesi kontakt lens uygulanması biomikroskop ve 90D lens ile gözün ön ve arka egmentinin hastalıklarının tespiti indirek oftalmoskop ile göz dibinin ayrıntılı muayenesi bilgisayarlı tonometre ile göz içi basıncının non-kontakt ölçülmesi oktopus ioi ile bilgisayarlı görme alanı muayenesi Göz Ultasonagrofisi (A ve B-mode)

Ameliyatlar ve Müdahaleler:
24 saat Acil Hizmeti (Kornea ve konjonktivadan yabancı isim çıkarılması, glob perforasyonu operasyonu, göz kapağı yaralanmaları v.b.)

Şaşılık Operasyonları :
Katarakt cerrahisi ve intra Oküler Lens (IOL) implantasyonu Foko emulfisifikasyon ile katarakt ameliyatı.

Diğer Operasyonlar :
Golokom Operasyonları, göz kapağı operasyonları ve mobil protez implantasyonu yapılmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve DoğumBu bölümümüzde tüm kadın hastalıkları muayenesi ve U.S görüntüleme sistemi, tüm jinekolojik ameliyatlar, Perine ve vagene ait operasyonlar, Sterilite (kısırlık) tetkikleri ve tedavisi: HSG, Ovülasyon Takibi, Spermiogram Tetkiki, Seems ve Hühnes Testleri, Ovulasyon indikasyonu yapılmaktadır.
Kulak Burun BoğazRutin olarak, kulak-burunboğaz görüntülü sistemle mikroskopla KBB ameliyatları yapılmaktadır. Çene kırığı operasyonları, burunda estetik operasyonları, endoskopik yöntemle sinüs cerrahisi uygulanmakta olup, baş ve boyun tümörlerine de müdahele edilmektedir.
Ortopedi ve TravmatolojiBirimimizde, Ortopedi özürlülerin tanı ve tedavisiü cerrahi korreksiyon, ortez ve protez ygulamaları yapılmaktadır. Travmatoloji vakalarına 24 saat kesintisiz acil hizmeti verilmektedir. Kapalı ve açık kırıkların ideal şartlarda ilk müdahalesi ve ameliyatı gerçekleştirilmektedir.

El Cerrahisi :
Özellikle iş kazalarında karşımıza çıkan ağır el yaralanmaları genellikle üzücü sonuçlar doğurmaktadır. Amacımız hastayı sekelsiz veya minimal sekelle işine en kısa zamanda döndürmektir. Artrplastile, omuz, dirsek, kalça, diz, total ve parsiyel endoprotez, uygulamaları yapılmaktadır. Ekstremite uzatma ameliyatları, hastaya mümkün olan maksimum konforu sağlayan güvenilir özel eksternal fiksatörler ile yapılmaktadır. Artroskopi, diagnostik ve cerrahi tedavi amaçlı yapılabilmektedir. Artroskopi müdahale ile menisküs ameliyatları ve skopi altında her türlü yabancı cisim çıkartılması yapılmaktadır.
ÜrolojiBöbrek, üreter, idrar kesesi, prostat, testis ve penis ameliyatları, böbrek taşı, israr yolu iltihabı, prostat büyümesi, kısırlık vb. hastalıkların tedavisi yapılan bu ünitemizde sünnet de uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.
 
 
 
  Sitemizdeki bilgiler sadece sizi aydınlatmak içindir, herhangi bir sağlık sorununuzda mutlaka hekime başvurunuz.  
  tasarım CreaUS