Flash Player yüklemelisiniz...

Flash Player yüklemek için Tıklayın.

Ana Sayfa / Klinik ve Poliklinikler

Acil (Yetişkin ve Çocuk)Her çeşit düşme, kaza, yaralanma, yanık, bayılma, kanama, ateş, solunum güçlüğü, böcek sokmaları, vb. gibi acil durumlarda 24 saat anında müdahale ve gerektiğinde ameliyat, tam teşekküllü acil ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Acil servis için tüm gerekli teknik ve teşhis üniteleri 24 saat (hafta sonları, resmi ve bayram tatilleri dahil olmak üzere) hizmet vermektedir.
Anestezi ve Reanimasyon2 ayrı tam teşekküllü ameliyathanemiz bulunmaktadır. Ameliyathanelerimiz, genel cerrahi, ortopedi, kadın doğum, üroloji, göz KBB gibi cerrahi branşların kullanımına açıktır. Ameliyathanelerimiz; dünya standartlarına uygun donatılmıştır. Ameliyathanemizde anestezi, anestezist hekimler tarafından yapılmaktadır. Ameliyatlarda monitör, sistemleri olarak EKG, kan basıncı, periferik oksijen saturasyonu gibi anestezi güvenliği için gerekli tüm ölçümler yapılmaktadır. Operasyon sırasında olduğu gibi sonrasında da yaşamsal fonksiyonların takibi ve ağrının kontrolü yine anestezist uzman tarafından yapılmaktadır.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıHastanemizde rutin sağlam çocuk takibi, poliklinik ve tüm aşılama hizmetlerinin yanı sıra, yatarak tedavi yapılmaktadır. Erken-düşük tartılı doğan bebeklerin, yeni doğanların küvöz bakımı yapılmakta, sarılıklı bebeklere fototerapi uygulanabilmektedir, gerektiğinde de kan transfüzyonu yapılabilmektedir. Hastanemizde doğan bebeklere guatr (TSH) ve zeka testi (Guthrie) , tarama testleri rutin olarak uygulanmaktadır. Yoğun bakım biriminde solunum problemi olan bebek ve çocuklarda yapay solunum desteği sağlayabilecek cihazlarımız bulunmaktadır. Yaşamsal bulgular (kan basıncı, nabız, oksijen saturasyonu, damar basıncı, vb.) invaziv veya noninvaziv monitörlerle sürekli izlenebilmektedir.
Dahiliye (İç Hastalıklar)Hastanemiz her çeşit acil ve elektif iç hastalıklarının (diabet, hipertansiyon, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, hormonal bozukluklar, böbrek hastalıkları) ayakta veya yatakta teşhis ve tedavisine olanak verecek donanıma sahiptir.
Genel CerrahiHastanemizde 24 saat kesintisiz hizmet ile her türlü acil ve elektif cerrahi müdahale yapılabilmektedir.. Trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları vs. gibi nedenlerle ortaya çıkan her türlü acil durumlar, guatr, fıtık, hemoroid, anal fisür, anal fistül, tüm kolan ve karın hastalıkları (mide, bağırsak, karaciğer, dalak, safrakesesi, apandisit vb.) yapılan operasyonlardan bazılarıdır.
Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Göz kliniğimizde muayeneler ve ameliyatlarda son teknolojiyi içeren teknikler kullanılmaktadır.

Gözlük ve Kontak Lens:
Muayeneleri bilgisayarlı (ORM-KM) yapılmaktadır.

Göz Tansiyonu (glokom):
Teşhis ve tedavisi için ölçüm cihazlarının kalibrasyonu sık aralıklarla yapılmakta, glokom ilaçları için rapor düzenlenmektedir.

Kuru Göz:
Tanısı testleri yapılmakta ve ilaç raporu düzenlenmektedir.

Çocuk Göz Muayeneleri:
Yeni doğan, okul öncesi ve okul çağı çocukların muayenesi gerekli cihazlarla itina ile yapılmaktadır.

Göz Dibi Muayeneleri:
Kliniğimizde diabet, hipertansiyon ve diğer hastalıklar için göz dibi muayene imkanı mevcuttur.

Göz Ultrasonografisi:
Yapılmaktadır.

Katarakt Ameliyatları:
FAKOF (ultrasonik yöntem) tekniği ile yapılmaktadır. Ameliyatlarda TC. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Topluluğu ve Amerika Sağlık Bakanlığından onaylı lensler kullanılmaktadır. Kontakt ve diğer göz ameliyatları, diğer cerrahi branşlardan ayrı, göze özel düzenlenmiş ameliyathane ortamında gerçekleştirilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve DoğumBu bölümümüzde tüm kadın hastalıkları muayenesi ve U.S görüntüleme sistemi, tüm jinekolojik ameliyatlar, Perine ve vagene ait operasyonlar, Sterilite (kısırlık) tetkikleri ve tedavisi: HSG, Ovülasyon Takibi, Spermiogram Tetkiki, Seems ve Hühnes Testleri, Ovulasyon indikasyonu yapılmaktadır.
Kulak Burun BoğazRutin olarak, kulak-burunboğaz görüntülü sistemle mikroskopla KBB ameliyatları yapılmaktadır. Çene kırığı operasyonları, burunda estetik operasyonları, endoskopik yöntemle sinüs cerrahisi uygulanmakta olup, baş ve boyun tümörlerine de müdahele edilmektedir.
Ortopedi ve TravmatolojiBirimimizde, Ortopedi özürlülerin tanı ve tedavisi, cerrahi korreksiyon, ortez ve protez ygulamaları yapılmaktadır. Travmatoloji vakalarına hizmet verilmektedir. Kapalı ve açık kırıkların ideal şartlarda ilk müdahalesi ve ameliyatı gerçekleştirilmektedir.


Artroplastiler, omuz, dirsek, kalça, diz, total ve parsiyel endoprotez, uygulamaları yapılmaktadır. Ekstremite uzatma ameliyatları,çocuk ortopedisi, hastaya mümkün olan maksimum konforu sağlayan güvenilir özel eksternal fiksatörler (LON) çivi üstü uzatma ile yapılmaktadır. Artroskopi, diagnostik ve cerrahi tedavi amaçlı yapılabilmektedir. Artroskopi müdahale ile menisküs ameliyatları ve skopi altında her türlü yabancı cisim çıkartılması yapılmaktadır.
ÜrolojiBöbrek, üreter, idrar kesesi, prostat, testis ve penis ameliyatları, böbrek taşı, israr yolu iltihabı, prostat büyümesi, kısırlık vb. hastalıkların tedavisi yapılan bu ünitemizde sünnet de uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.
 
 
 
  Sitemizdeki bilgiler sadece sizi aydınlatmak içindir, herhangi bir sağlık sorununuzda mutlaka hekime başvurunuz.  
  tasarım CreaUS