Özel Okmeydanı Hastanesi

HAKKIMIZDA

Özel Okmeydanı Hastanesi'ne Hoşgeldiniz

Kuruluş günlerimizdeki inançla: ‘’İyi bir hastaneyiz ve daha iyi olmaya çalışıyoruz.’’

Check Up

Check Up

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Göz Sağlığı

Göz Sağlığı

Üroloji

Üroloji

Ortopedi

Ortopedi

Mamografi

Mamografi

Merhaba

Hekimlik tanrısı Asklepios (Eskulapes) yalnızca bedensel hastalıkları temsil eder. Apollon’ un kızı Hygia ise koruyucu hekimlik tanrıçasıdır ve beş köşeli yıldızla temsil edilir. Hygia’nın koruyucu sağlığı, çevreyi, psikolojiyi temsili Antik Çağ’da yaşamsal öneme haiz bir anlayıştan kaynaklanıyordu: “Sağlığı kaybettikten sonra, kazanmak daha zordur.”

Tedavi hizmetinin sunuluşu ile koruyucu hekimlik hizmetinin sunuluşu arasındaki önemli fark, “tedavi edici hekimlikte hizmet sunulanlar “hastalar”, koruyucu hekimlikte ise “sağlam bireylerdir”.

1997 yılında kurulan bir hastaneyiz. 20 yılı aşkın Okmeydanı’ndayız.

Kuruluş günlerinde şunları yazmıştım: ‘’Biz Özel Okmeydanı Hastanesiyiz. Özel hastaneyiz ama hastamız için ‘’müşteri’’ lafını ağzımıza bile almayız. Özel hastaneyiz ama hastasıyla hekim arasına paranın girmesinin biteceği günleri özlemle bekliyoruz. Özel hastaneyiz ama koruyucu hekimliğe inanıyoruz. ‘’

Sağlıklı dönemde alınabilen önlemlerle hastalığı önlemek, hastayı birçok eziyet ve ızdıraptan kurtarmak mümkünse, koruyucu hekimliği savunmakta ısrarcı olmaya devam edeceğiz.

Sağlığın “Pazar”, hastanelerin “işletme”, hastanın “müşteri” ve ilacın “ürün” olduğu günümüzde bu iddia ve çabaya daha çok sarılıyoruz.

Kuruluş günlerimizdeki inançla: ‘’İyi bir hastaneyiz ve daha iyi olmaya çalışıyoruz.’’

Özel Okmeydanı Hastanesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ercan Kesal

Hastanemiz

Kuruluş günlerimizdeki inançla: ‘’İyi bir hastaneyiz ve daha iyi olmaya çalışıyoruz.’’

OKMEYDANI HASTANESİ
Özel Okmeydanı Hastanesi

Hastane Bilgi Rehberi